I år har vi en sommarutställning som handlar om samarbetet mellan Volvo och Norra-
hammars Bruk. Det var ett samarbete som startade direkt efter krigsslutet och pågick fram till 1956, ett samarbete som kunde ha förändrat brukets utveckling om det fortsatt vilket i sin tur kunde ha inneburit att vi haft ett framgångsrikt gjuteri i Norrahammar idag.
   Varför samarbetet avbröts kan du läsa mer om på vår utställning  "Volvo och Norra-
hammars Bruk". Utställningen bygger på dokumentation mellan uppdragsgivarna på Volvo i Göteborg och Volvo Pentaverken i Skövde och Norrahammrs Bruk.
   På Auctionet.com hittade vi dessa bilder i en annons om en Volvo 1947 års modell. Säljaren meddelar att "frostpluggen i topplocket är skadad och läcker lite kylvatten vid stillastående"


Temautställningen i år handlar om samarbetet mellan Volvo och Norrahammars Bruk.

Välkommen!

Industrimuseet och Corona

På museet har vi satt upp plexiglasskydd vid receptionen och på våra toaletter fins det både tvål och handsprit. Museet är stort och det blir aldrig någon trängsel i lokalererna. Invigningen är den aktivitet som samlar mest människor samtidigt. Därför har vi avstått från detta arrangemang i år.


Välkommen till ett nytt verksamhetsår!

Nu har vi lämnat ett år bakom oss som vi hoppas att vi aldrig mer skall få uppleva igen. Det är få kulturella och ideella verksamheter som inte varit påverkade av pandemin. Industrimuseets besökarantal under året var ungefär 70% av vad det brukar vara och det känner vi oss nöjda med. Du kan läsa mer i industrimuseets
verksamhetsberättelse och om tankar inför 2021 på pdf-dokumentet.

Den största nyheten i år är att vi tack vare ett generöst bidrag från
Riksantikvarieämbetet kunnat installera värmepumpar i museet vilket
gör att vi kan förlänga vår säsong och dessutom få en behagligare innetemperatur.
    Inför det här året känner vi oss därför lite mer optimistiska. Årets föreningsstämma är framflyttad till den 27 april  kl 19.00 då vi hoppas att många har hunnit bli vaccinerade mot Covid19. Stämman hålls denna gång i Industrimuseets lokaler eftersom vi nu kan hålla varmt i lokalerna.
    Du kan anmäla dig till stämman via mail: info@industrimuseet.se eller ringa Gunnel Bergsten 070 947 31 94 eller Per-Olof Jern 070 379 33 25. Kaffe med fralla kostar 50 kr.         Du måste anmäla dig senast söndagen den 25 april.

Livet på vårt museum blir alltmer normalt igen.
    I år har vi en ny utställning med nytt etnologiskt material ur Hans Thulins stora samlingar. Årets tema är Sydafrika.
    Radiomuseets inslag i museet har ökat och blivit alltmer omfattande. Om du är intresserad av tidig hemelktronisk utveckling måste du göra ett besök hos oss.
   Volvoutställningen om samarbetet mellan Norrahammars Bruk och Volvo pågår fortfarande som du kan se nedan. I övrigt är museets utställningar uppdaterade och kompletterade - bland annat med material från tidigare bruksarbetare och besökare.
   På museet har vi satt upp plexiglasskydd vid receptionen och på våra toaletter fins det både tvål och handsprit. Museet är stort och det blir aldrig någon trängsel i lokalererna.

Facebook beskuren


Läs Yvonne Teiffels reportage om vårt
"Industri- och Konstmuseum"
och Per-Olof Jern i Jönköpings Posten
(från den 10 juni)

Gå till artikeln

Här kan du läsa mer
om våra aktiviteter
i höst!


Höstaktiviteter Fbook mini
NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se