NHB 150 px

Per Bjerkelis föredrag börjar kl 13.00

Affisch Astronominss 2023 mindre-520 563 1
Ny annons kvadrat-Layout 1

Några bilder från "Boksläppet" den 13 maj

Bild Peder 250 px  20230513_125925 Bild 2 Peder 250 px 20230513_130319
Bild Tommy 250 pxIMG_0054_Nöjd_ordförande Bild 2 250 px IMG_0046_Boksignering
Bild 5 250 px  IMG_0042_Bokförsäljning
Bild 8 Brand 250 pxIMG_0049_Brandbilstur

Årsstämma på Industrimuseet

Publik 20230314_181936

I tisdags den 14 mars var det dags för årets stämma i Föreningen Industri- & Bygde-
museet i Norrahammar, i vardagligt tal, Industrimuséet.
   Som vanligt var stämman välbesökt. Ordförande för mötesförhandlingarna var Peter Isoz. Ordförande, Tommy Gustafsson, omvaldes och föreningens kassör Siri Fransson avtackades efter många år i föreningen.
   Till ny kassör valdes Jonny Nilsson och till ny revisor blev Göran Björkman utsedd.
Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och fralla och därefter höll Leif Ockander ett
uppskattat föredrag om "Flahultarn" (Sven Ingemarsson).

Siri20230314_191726

Tommy Gustafsson avtackade SiriFransson efter många år av idogt arbete
som kassör i föreningen.

Isoz20230314_180416 Ockander 20230314_184809(0)

Peter Isoz var mötesordförande och Leif Ockander berättade om "Flahultarn".

Affish Hemsida 520 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    21 januari - 29 april
Lördag och söndag        6 maj - 18 juni
Tisdag - söndag         27 juni - 20 augusti
Lördag och söndag    26 augusti - 24 september  
Lördagar                    30 september - 9 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 29 April
Saturdays and Sundays       6 May - 18 June
Tuesday - Sunday           27 June - 20 August
Saturday and Sunday      26 August - 24 September
Saturdays                        30 September - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            21. Januar - 29. April
Samstag und Sonntag          6. Mai -  18. Juni
Dienstag - Sonntag              27. Juni - 20. August
Samstag und Sonntag         26. August - 254 September
Samstags                             30. September - 9. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se