Vill du veta mer om samhällena i Jönköpings södra kommundel? För dig som har relationer till samhällena Månsarp, Barnarp, Taberg, Norrahammar, Hovslätt eller Sandseryd har vårt museum mycket att berätta. Föreningen Industrimuseet i Norrahammar har tagit som sin uppgift att vårda, utveckla och förmedla kunskap om Tabergsådalens industriella och sociala utveckling fram till våra dagar.

Vet du mer om orten du bor på och känner till hur den har utvecklats till det samhälle det är idag är det lättare att bygga och utveckla relationer till grannar, arbetskamrater och skola. Socialt är det betydelsefullt att känna tillhörighet och känna sig hemma på en plats.Är du inflyttad är vår förening ett finurligt sätt att lära sig bygdens historik och utveckling och att snabbt komma in i gemenskapen..

Trubaduren

En förening för alla i Tabergsådalen!

Vår förening är unik på många sätt. Den är välskött och ekonomiskt stabil med regelbundna möten.
Vi har en arbetsgrupp som träffas varje tisdagsförmiddag för att arbeta med museet. Fika, samtal, skratt och arbete är gruppens nyckelord.

Att vara med och arbeta i vår förening och titta in i Tabergsådalens historia är fascinerande!

Ditt engagemang är viktigt.
Du behövs för att föreningen och museet skall kunna utvecklas. Ta med dig dina idéer och kom! Ditt engagemang ger dig kunskap om det samhälle du lever i.

Medlemskort

Årsavgiften i Föreningen Norrahammars Industrimuseum i Norrahammar är 100 kr/år.
Fyll i och skicka in din anmälan till adressen nedan så tar vi kontakt med dig.

Vill du bli medlem i vår förening"

Skicka ett mail till info@industrimuseet.se med dina personuppgifter så tar vi kontakt med dig!

Vi mailar dig en inbjudan till nästa möte.
Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 181270-0

Välkommen!

NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se