Vill du veta mer om samhällena i Jönköpings södra kommundel? För dig som har relationer till samhällena Månsarp, Barnarp, Taberg, Norrahammar, Hovslätt eller Sandseryd har vårt museum mycket att berätta. Föreningen Industrimuseet i Norrahammar har tagit som sin uppgift att vårda, utveckla och förmedla kunskap om Tabergsådalens industriella och sociala utveckling fram till våra dagar.

Vet du mer om orten du bor på och känner till hur den har utvecklats till det samhälle det är idag är det lättare att bygga och utveckla relationer till grannar, arbetskamrater och skola. Socialt är det betydelsefullt att känna tillhörighet och känna sig hemma på en plats.Är du inflyttad är vår förening ett finurligt sätt att lära sig bygdens historik och utveckling och att snabbt komma in i gemenskapen..

Trubaduren

En förening för alla i Tabergsådalen!

Vår förening är unik på många sätt. Den är välskött och ekonomiskt stabil med regelbundna möten.
Vi har en arbetsgrupp som träffas varje tisdagsförmiddag för att arbeta med museet. Fika, samtal, skratt och arbete är gruppens nyckelord.

Att vara med och arbeta i vår förening och titta in i Tabergsådalens historia är fascinerande!

Ditt engagemang är viktigt.
Du behövs för att föreningen och museet skall kunna utvecklas. Ta med dig dina idéer och kom! Ditt engagemang ger dig kunskap om det samhälle du lever i.

Medlemskort

Årsavgiften i Föreningen Norrahammars Industrimuseum i Norrahammar är 100 kr/år.
Fyll i och skicka in din anmälan till adressen nedan så tar vi kontakt med dig.

Vill du bli medlem i vår förening"

Skicka ett mail till info@industrimuseet.se med dina personuppgifter så tar vi kontakt med dig!

Vi mailar dig en inbjudan till nästa möte.
Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 181270-0

Välkommen!

NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se