Lätt att hitta hit - stor parkering
Industrimuseet i Norrhammar finns 9 km söder om Jönköping centrum (tag avfart 93 eller 94, från E4, och kör mot Norrahammar)
    Museet är beläget på det som tidigare var Norrahammars Bruks industriområdet på Hammarvägen 39, mitt emot Folkets Hus.
   Det finns parkering för bussar och bilar i direkt anslutning till museientrén inne på industriområdet.
   Huset är handikappanpassat.

Restauranger / matställen
I Tabergsådalen finns det ett antal lunchställen. För grupper rekommenderar vi Spånhults Herrgård, Hotell Taberg eller Toppstugan (på Tabergs topp). Du får mer information på kartan.
   Vill du bara ta en enkel fika kan du göra det i museet.Vi beställer hit kaffe med tillbehör - om du inte har med dig eget.

Fyll i intresseanmälan så tar vi kontakt!

Rubrik Grupper
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter
Industrimuseet Hammarvägen 39  562 32  Norrahammar
Föreningens ordförande: Tommy Gustafsson  Tel 0707 793348
Mail:  tommy.gustafsson@mejegard.net
Tel till museet 036 316621  Mail info@industrimuseet.se  Plusgiro 181270-0

Besök på Norrahammars Industri & Bygdemuseum.

Lunch på Spånhults herrgård/STFs vandrarhem.

Besök i Tabergs järnmalmsgruva inklusive geologisk utställning och Fladdermus- museum.

Besök på Tabergs topp inklusive eftermiddagskaffe i Toppstugan.

Heldagsbesök i Tabergsådalen

Vill du och ditt sällskap stanna längre i Tabergsådalen kan vi hjälpa dig att samordna ditt besök med mer aktiviteter och eventuellt rerstaurangbesök..
Här är några av de aktiviteter som brukar ingå i våra  heldagsarrangemang.

För skolklasser (eller motsvarande)
gäller enbart startavgift 250 kr (alltså ingen entréavgift).
Jönköpings kommuns skolor 0 kr.

Guide ingår alltid i gruppbesök.
Vill du veta mer - fyll i intresseanmälan nedan.

Entréavgift 45 kr per person ( vid gruppbesök).

Startavgift
Vardagar 250 kr per grupp.
Helgdagar 400 kr per grupp

Grupper.minst 10 personer, tas emot efter tidsbokning.

Priser, tider och bokning

 

Du måste fylla i Föreningens namn och adress för att få rabatten (10 %)

NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se