Det tidigaste järnet utvanns från myrmalm, som modellen ovan visar, eller så kallad "rödjord. Framställning av järn har gamla anor i Tabergsådalen. Den äldsta ugnen i trakten, där järn framställts av rödjord, har daterats till 100 år e.Kr.

Malmen från Taberg användes sporadiskt redan under medeltiden. Brytningen påbörjades redan under slutet av 1400-talet. Den  fick ordentlig fart när Gustav II Adolf 1618 utfärdade privilegier för Tabergs bergslag. Den ökade malmtillgången medförde att fler hytter och smidesverkstäder tillkom.

Från 1700-talet och framåt har röken från masugnarna  varit en ständig påminnelse för traktens bönder om industrins utveckling. Stora skogsområden runt masugnarna blev kalhuggna för att ge bränsle till järnframställningen.

Det fanns 12 masugnar som kontinuerligt fylldes med järnmalm och dessa skulle hela tiden hålla en jämn temperatur och matades kontinerligt med kol. Masugnarna var i drift så länge kolet räckte och när den tog slut blev det några månaders uppehåll innan de kunde tändas upp igen.
 

Med vår utställning "Primitiv järnhantering" vill vi visa framställningen från rödjord till järn respektive från bergmalm till tackjärn. I en pedagogisk utställning på museets översta plan får du en bra överblick på hur processen gick till. Det finns flera modeller som förklarar funktionen hos masugnar, stångjärnshammare, kolmilor och annat som hör till järnutvinningen.

Vi vill ge museibesökaren en uppfattning om hur våra förfäder producerade järnet för redskaps- och vapentillverkning - och hur
vår bygd förvandlades från ett bondesamhälle till en
modern industriregion.

Sjömalm IMG_9684

Upptagning av sjömalm

Hammare
NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    21 januari - 29 april
Lördag och söndag        6 maj - 18 juni
Tisdag - söndag         27 juni - 20 augusti
Lördag och söndag    26 augusti - 24 september  
Lördagar                    30 september - 9 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 29 April
Saturdays and Sundays       6 May - 18 June
Tuesday - Sunday           27 June - 20 August
Saturday and Sunday      26 August - 24 September
Saturdays                        30 September - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            21. Januar - 29. April
Samstag und Sonntag          6. Mai -  18. Juni
Dienstag - Sonntag              27. Juni - 20. August
Samstag und Sonntag         26. August - 254 September
Samstags                             30. September - 9. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se