När Wilhelm och Emil Spånberg, omkring 1870, köpte stångjärnshammaren "Norre Hammaren" vid Tabergsån blev detta upptakten till Norrahammars Bruk.
   Tillverkningen var då smidda jordbruksredskap, som till exempel plogar, harvar, kannor och kaffebrännare, men redan 1874 byggde bröderna ett gjuteri.
Den första gjutningen gjordes 1877.

Arbetare

De första produkterna som lämnade "bruket" 1873 var smidda. Det var var plogar, kannor kaffebrännare och andra hushållsprodukter. Den första gjutningen gjordes några år senare. och snart hade man en imponerande produktflora.

Gjuttekniken gjorde det möjligt att skapa helt nya produkttyper och att tillverka många av samma modell.
   Kaminer, kokspislar och ett varierat utbud av hushållsgods.
Många produkter kom bara till försökstadiet.

Norrahammars Bruk var från slutet av 1800-talet fram till 1991 en betydelsefull industri och en viktig arbetsgivare i kommunen.
   Bruket hade stor betydelse för hela länets industriella utveckling. Dess verksamhet skapade också förusättningar för många under-leverantörer och förädlingsföretag.

Norrahammars Bruk

Hushållskvarnar
Manglar
Gjutna badkar-
Gjutna och smidda värmepannor
Elektriska strykjärn  
Motorblock til PV444
och Hägglunds  

Radiatorer
Handgräsklippare
El-spisar
Gjutna komponenter
till Volvo, Scania, SAAB
Elpannor
Emaljerade varmvatten-
beredare

Norrahammars Bruk var under många år ett framgångsrikt gjuteri och var ett av nordens främsta.
    Till de mera udda inslagen i sortimentet hörde trädgrdsmöbler.
    På museet finns mycket mer information, många produkter, foton och texter.
    Här är en sammanställning över de produkter som tillverkades i längre serier:

Plogtillverkning1
NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se