Den industriella utvecklingen i Tabergså-
dalen tog sin början när Carl F Wennberg 1869 anlade ett sliperi för tillverkning av trämassa, som användes till papperstill-
verkning, vid Thorsviksån (Lillån). 
   Användandet av papper i olika former ökade snabbt och fler trämassefabriker och träsliperier byggdes under några decennier upp i Tabergsådalen, alla drivna med vattenkraft.

    Wilhem Spånbergs släkt var verksamma som jordbrukare, hammarsmeder och styckegodstillverkare och härstammade från tabergsbygden.

Den industriella utvecklingen

Thorsviksfallet

Det var behovet av papper som skapade tillväxten i Tabergsådalen

1877 bildades Norrahammars Bruk

Förutom jordbruk hade Wilhelm Spånberg flera träsliperier och massafabriker. Det första sliperiet anlade han 1872 vid slätten-
området i Norrahammar.
  
1871 förvärvade han Norre Hammaren, som var belägen vid Tabergsån i södra delen av Norrahammar och drevs av vattenkraft i Tabergsån. Här tillverkade han plogar och annan jordbruksutrustning. 

Spånberg

Malm från Taberg hade stor betydelse

Järnmalmen från Taberg var en oerhört betydelsefull tillgång för bygden.
   Även om malmen inte hade så hög järnhalt (25-30 %) som många andra järnfyndigheter .blev malmen grunden till

bygdens industriella utveckling.
Redan under 1400-talet utvann man järn ur nerrasad malm. På 1700-talet hämtades malm till bygdens 12 masugnar från Taberg
Läs mer om tabergsgruvan

Wilhelm Spånberg fick snart behov av ett riktigt gjuteri och etablerade därför 1877 Norrahammars Bruk tillsammans med brodern Emil som blev hans kompanjon.
   Det tog tre år att bygga gjuteriet.
   Under byggtiden pågick modelltillverkning i stor skala.
Den första priskuranten utkom redan 1878 och den innehöll förutom smidda lantbruksredskap mellan 200 och 300 artiklar.
  
På äldre gjutgodsprodukter, inte minst kaminer, blir man imponerad av modellarbetarnas yrkesskicklighet.
   Gjuteribyggnaden var till en början mycket enkel och arbetsförhållandena måste ha varit minst sagt urusla - rökfullt och på vintern kallt i lokalerna.

Carl F Wennberg och Wilhelm Spånberg var pionjärer utan vars insatser Jönköpingsregionen aldrig skulle fått den industri som den har idag.

Öppettider

Museet har öppet kl 13 - 17 lördagar och söndagar 16 maj till 18 juni
   23 juni till 23 augusti är museet öppet tisdag till söndag.
   29 augusti - 26 september är museet öppet lördagar och söndagar.
   Midsommarafton och midsom-
mardagen stängt.
   Gruppbesök mottages hela året!

Inträde 50 kr per person
(föreningsmedlemmar fritt inträde).
Ungdom under 15 år gratis.

 

Opening hours

16 May - 18 june, Saturdays and Sundays, 1 pm - 5 pm.
   23 June - 23 August is the museum open daily, Mondays closed).
   29 August - 26 September.
Saturdays and Sundays, 1 pm - 5 pm.
   Please note, that the museum is closed on Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
   Group visits are received throughout the year
   Admission: Adults 50 SEK. Free for children under 15.


 

Öffnungszeiten

Das Museum ist immer von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
16. Mai - 18. Juni, samstags und sonntags.
23. Juni - 13. Augusti, täglich außer montags.
   29. Augusti - .26. September samstags und sonntags.
   Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
   Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
   Für Jugendliche unter 15 Jahren ist der Eintritt frei.
 

 

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL +46 36 316621

info@industrimuseet.se

NHB 150 px