Möten med minnen
Detta är ett projekt där Alzheimerfonden inbjuder lokala organisationer och föreningar att arrangera möten där personer med demens skall få komma ut och göra besök i olika verksamheter och uppleva glädje och gemenskap.
    Deltagarna får dessutom möjlighet att uppleva gamla minnen, få nya vänner eller hobbies. Idén till detta initiativ kommer från Modern Art Museum (MoMA) i Amerika.

Guidning i museet
Industri- & Bygdemuseet i Norrahammar har varit med i Alzheimerprojekt under flera år. Vi har arrangerat många möten i museet och även varit ute på många äldreboenden och berättat.
    Vi tar emot grupper kostnadsfritt och visar dem runt i museet och det brukar resultera i att de flesta mötesdeltagarna får minnes- och aha-upplevelser.

Vi bjuder på fika
Efter rundvandringen på museet blir det kaffe med kaka och bulle och och besökarna har oftast massor av frågor och många har egna berättelser.
    Ibland testar vi vad våra besökare minns om gamla handarbetsverktyg och vad de användes till.

MM Fika DSC_0107

Ovan: Fika i vår järnhistoriska sal.

Inger red Hemsidan  20220819_115225

Välkommen till Möten med Minnen!
Hos oss är det jag, Inger Sjölander, som ansvarar för "Möten med Minnen".
   Ring mig på 036 65274 eller skicka en mail till inger.stjarnslott@telia.com så bestämmer vi detaljerna om mötet .

NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se