Minnesord  Per-Olof Jern Industrimuseet

En kär vän och en engagerad ledare har lämnat oss. Per-Olof var ordförande och den drivande kraften i vår förening, Industri- och Bygdemuseet i Norrahammar under 12 år. Hans stora engagemang går inte att beskriva i ord. Med hans insats som grund har museets verksamhet kontinuerligt förbättrats och utvecklats. Per-Olofs personliga och djupa engagemang i föreningen har medfört att kontakterna med kommunen, intresseorganisationer och sponsorer har skapat tillit och förtroende för vår verksamhet, Hans förmåga att knyta och underhålla kontakter har varit  mycket betydelsefulla för museets utveckling och verksamhet.
    Tack vare Per-Olofs insatser kan museet numera utnyttja en större del av lokalerna och inrymma fler verksamheter, som exempelvis Radiomuseet.
    Ett problem var tidigare att lokalerna saknade uppvärmning men för två år sedan förhandlade Per-Olof fram ett avtal med Riksantikvarieämbetet som innebar att värmepumpar installerades i hela museet. Detta innebar att verksamheten nu kan bedrivas året om.
    Museets engagemang för pensionärer och äldre låg Per-Olof varmt om hjärtat. "Möten med Minnen" var ett nationellt projekt som han påbörjade tillsammans med sin hustru Barbro och som han fortsatte med efter hennes bortgång. Han gjorde dessutom regelbundna besök på äldreboenden där han berättade om bygden och museets verksamhet. Någon gång då och då hade han med sig något gammalt föremål från museet som han undrade om de kände igen.
    Per-Olof ville gärna förmedla kunskap om äldre tider till den yngre generationen. Förskolebarn, fritidsgrupper och skolklasser som ville komma på besök till museet var alltid välkomna.
    I Per-Olofs regi ordnades flera återkommande evenemang såsom Astronomins dag, Arkivens dag, Geologins Dag och Museets Julmarknad vilket lockade många nya besökare.
   Utöver sitt ordförandeskap var Per-Olof också ansvarig för "Tisdagsgruppens" verksamhet. Tisdagsgruppen är en ideell arbetsstyrka som utvecklar och renoverar museets lokaliteter och utställningar, reparerar och gör visst underhåll på fastigheten.
    Vid starten på varje säsong hade han alltid en gedigen lista på vad som behövdes göras och då var det bara att sätta igång.
    Per-Olof var alltid lyhörd och öppen för de idéer vi i gruppen kom med och det gjorde att stämningen alltid var positiv och på topp när vi träffades.
    Per-Olof Jern var en eldsjäl och en stor ledare. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Han var en otroligt hängiven ordförande och vän. Saknaden efter honom finns inom oss alla i gruppen

Tisdagsgruppen, Industrimuseet Norrahammar

Till Industrimuseets startsida

  Tillbaks