Årsmöte i Föreningen Industrimuseet i Norrahammar, torsdag 5 mars

Traditionsenligt avhölls årets stämma i Freskosalen i Folkets hus, Norrahammar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Per-Olof Jern omvaldes till föreningens ordförande. Efter flera år av röda siffror presenterades en budget för 2020 som visade på ett 0-resultat.
Kommunens inköp av bruksområdet i Norrahammar, där museet finns, innebar att föreningen känner större trygghet och får därmed bättre arbetsro. Detta innebär också att samarbetet med Radiomuseet fördjupas.

Verksamhetsåret 2020

Om inget oförutsett inträffas (läs Coronaviruset) kommer museet att vara öppet från den 16 maj till och med den 26 september. Vilka dagar museet är öppet varierar men det är alltid mellan kl 13 - 17. Här på vår site finns detaljerade uppgifter.

I sommar planerar vi att ha en utställning som handlar om "Norrahammars bruk och bilindustrin". "Bruket" har levererat gjutgods såväl till SAAB som Scania och till Volvo levererades bland annat de första 50.000 motorblocken till Volvo PV 444.

Radiomuseet som varit inhysta i museet under 5 år kommer att integreras bättre i museet från och med den här säsongen.

Som vanligt kommer museet också att medverka i de rikstäckande arrangemangen; Geologins Dag, Astronomins Dag och Arkivens Dag, förutsatt att arrangemangen genomförs på sedvanligt sätt.

Våra uppskattade möten och besök på äldreboenden under temat "Möten med Minnen" kommer också att fortsätta i år.

Under 2020 fortsätter gratisvisningarna av museet för kommunens skolor och förskolor med temat "Museet som klassrum".Verksamhetsåret 2020

I år kommer också museet att delta i "Bergets Dag" och "Hemvändardagen" i Taberg.

I år har vi en sommarutställning som handlar om samarbetet mellan Volvo och Norra-
hammars Bruk. Det var ett samarbete som startade direkt efter krigsslutet och pågick fram till 1956, ett samarbete som kunde ha förändrat brukets utveckling om det fortsatt vilket i sin tur kunde ha inneburit att vi haft ett framgångsrikt gjuteri i Norrahammar idag.
   Varför samarbetet avbröts kan du läsa mer om på vår utställning  "Volvo och Norra-
hammars Bruk". Utställningen bygger på dokumentation mellan uppdragsgivarna på Volvo i Göteborg och Volvo Pentaverken i Skövde och Norrahammrs Bruk.
   På Auctionet.com hittade vi dessa bilder i en annons om en Volvo 1947 års modell. Säljaren meddelar att "frostpluggen i topplocket är skadad och läcker lite kylvatten vid stillastående"

Bo E Karlsson DSC_8017

Nu visar Radiomuseet ännu mer teknik i museet!

Från och med i år har Radiomuseet, med Bo E Karlsson i spetsen, fått större plats i vårt museum.
   Nu kan du ta del av utvecklingen av hur radioapparater, grammofoner, kameror och mer har utvecklats från början av 1900-talet fram tills dess den digitala utvecklingen tog över i de svenska hemmen.

Rdaiomus beskuren IMG_9965


Industrimuseet och Corona

På museet har vi satt upp plexiglasskydd vid receptionen och på våra toaletter fins det både tvål och handsprit.
   Museet är stort och det blir nästan aldrig någon trängsel i lokalererna.
   Invigningen är den aktivitet som samlar mest människor samtidigt. Därför har vi avstått från detta arrangemang i år.Årets temautställning handlar om samarbetet mellan Volvo och Norrahammars Bruk.

Välkommen!


Varm nyhet på museet!

Riksantikvarieämbetet anser vårt museum ha en så stor betydelse för vårt samhälle
att de vill ge oss resurser för att utveckla verksamheten.
Därför har de beviljat oss ett stort bidrag för att installera värme i museet. Från och med oktober månad kommer vi att kunna hålla en grundvärme i lokalerna om 15 grader
Även Sparbankstiftelsen Alfa har bidragit till installationen.
 

NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se