Fasad

Nästan i skuggan av det berg som gav smidesjärn åt de många hammarsmedjorna utmed Tabergsån ligger Industrimuseet.
Ett industri- och bygdemuseum som speglar bygdens industriella utveckling, från mitten av 1800-talet  fram till nu. Museet visar bredden på Brukets tillverkning från enkla köksredskap till tekniskt avancerade fastighetspannor.

Så här uttryckte sig Anders Persson (tidigare kulturchef Jönköpings kommun) om museet vid ett besök:

Norrahammars industrimuseum är en av dessa små pärlor i kommunen som är  värt ett besök om man är intresserad av industrihistoria eller vill se ett bra  exempel på hur man kan tillgängliggöra och föra vidare historien om en bruksort.
    Vår industrihistoria är nästa epok som fler av våra hembygds- och  byaföre-
ningar nu riktar in sig på efter att i många år främst ägnat sig åt det  agrala arvet. Utan alla dessa ideellt arbetande männis-
kor runt om i vårt avlånga  land skulle mycket av vår historia försvinna och det är det som vi väljer att  minnas idag som kommer att bli vår historia i morgon.

Anders Persson berättar här om sina  erfarenheter från möbeltillverkning.

Mitt i Tabergsådalen

Anders-Persson
NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se