Fasad

Nästan i skuggan av det berg som gav smidesjärn åt de många hammarsmedjorna utmed Tabergsån ligger Industrimuseet.
Ett industri- och bygdemuseum som speglar bygdens industriella utveckling, från mitten av 1800-talet  fram till nu. Museet visar bredden på Brukets tillverkning från enkla köksredskap till tekniskt avancerade fastighetspannor.

Så här uttryckte sig Anders Persson (tidigare kulturchef Jönköpings kommun) om museet vid ett besök:

Norrahammars industrimuseum är en av dessa små pärlor i kommunen som är  värt ett besök om man är intresserad av industrihistoria eller vill se ett bra  exempel på hur man kan tillgängliggöra och föra vidare historien om en bruksort.
    Vår industrihistoria är nästa epok som fler av våra hembygds- och  byaföre-
ningar nu riktar in sig på efter att i många år främst ägnat sig åt det  agrala arvet. Utan alla dessa ideellt arbetande männis-
kor runt om i vårt avlånga  land skulle mycket av vår historia försvinna och det är det som vi väljer att  minnas idag som kommer att bli vår historia i morgon.

Anders Persson berättar här om sina  erfarenheter från möbeltillverkning.

Mitt i Tabergsådalen

Anders-Persson

Öppettider

Museet har öppet kl 13 - 17 lördagar och söndagar 16 maj till 18 juni
   23 juni till 23 augusti är museet öppet tisdag till söndag.
   29 augusti - 26 september är museet öppet lördagar och söndagar.
   Midsommarafton och midsom-
mardagen stängt.
   Gruppbesök mottages hela året!

Inträde 50 kr per person
(föreningsmedlemmar fritt inträde).
Ungdom under 15 år gratis.

 

Opening hours

16 May - 18 june, Saturdays and Sundays, 1 pm - 5 pm.
   23 June - 23 August is the museum open daily, Mondays closed).
   29 August - 26 September.
Saturdays and Sundays, 1 pm - 5 pm.
   Please note, that the museum is closed on Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
   Group visits are received throughout the year
   Admission: Adults 50 SEK. Free for children under 15.


 

Öffnungszeiten

Das Museum ist immer von 13 bis 17 Uhr geöffnet.
16. Mai - 18. Juni, samstags und sonntags.
23. Juni - 13. Augusti, täglich außer montags.
   29. Augusti - .26. September samstags und sonntags.
   Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
   Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
   Für Jugendliche unter 15 Jahren ist der Eintritt frei.
 

 

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL +46 36 316621

info@industrimuseet.se

NHB 150 px