Arbetsgruppen tar paus i städningen inför årets visningar

En dag 1952 flyttade Axel Gunnesson från sitt hem Rosenborg. Han lämnade huset precis som det stod med möbler,kläder, husgeråd, livsmedel - allt.
Hans dotter, som så småningom ärvde huset, överlät det till Föreningen Industrimuseet i Norrahammar.

Axel Gunnesson var möbelsnickare till yrket och fortsatte därmed i sin fars anda. Han var dessutom verksam som begravningsentreprenör där han även fick nytta av sina kunskaper som musiker.

Gunnessons hem "Rosenborg" ligger som en liten ö, insprängd mellan det kommunalägda bostadsbolagets fastigheter i centrala Norrahammar.

Visningar sker efter överenskommelse.

Axel Gunnessons snickeriverkstad finns återuppbyggd på museet.

Bildspelet nedan visar interiörer från Rosenborg, Hammardagen 2011, och Axel Gunnesson återuppbyggda snickarverkstad på museet.
 

Rosenborg DSC_7230
NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    21 januari - 29 april
Lördag och söndag        6 maj - 18 juni
Tisdag - söndag         27 juni - 20 augusti
Lördag och söndag    26 augusti - 24 september  
Lördagar                    30 september - 9 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 29 April
Saturdays and Sundays       6 May - 18 June
Tuesday - Sunday           27 June - 20 August
Saturday and Sunday      26 August - 24 September
Saturdays                        30 September - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            21. Januar - 29. April
Samstag und Sonntag          6. Mai -  18. Juni
Dienstag - Sonntag              27. Juni - 20. August
Samstag und Sonntag         26. August - 254 September
Samstags                             30. September - 9. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se