Fram till 1943 var Tabergsån gräns mellan Sandseryds och Barnarps socknar. Delningen av socknarna Norrahammar och Hovslätt medförde flera administrativa bekymmer bland annat för skolväsendet och sjukvården. 1971 inkorporerades de i Jönköpings kommun tillsammans med Månsarp och Taberg

De allra flesta som vuxit upp i dalen utmed Tabergsån har på ett eller annat sätt en relation till de industrier som varit verksamma här. Museets ambition är att ge en bild av hur dessa människor levde och bodde.
På "Bruket" tillverkades i början på 1900-talet stora mängder "hushållsgods" som de allra flesta av oss i vuxen ålder kommit kontakt med.

Du känner nog igen köksmiljön eller miljön i skolsalen som du ser på bilden ovan. Kanske har du blivit behandlad av en läkare med liknande utrustning som i museets "läkarmottagning".

I Axel Gunnessons återuppbyggda verkstad får du se de handverktyg han använde för att göra detaljrika intarsior ädelträ.

Ledningen på Norrahammars Bruk var föregångare inom personalvård. Redan i början på 1900-taletl byggde Bruket personalbostäder i Norrahammar och 1908 uppfördes ett varmbadhus på industriområdet. Det var till för arbetarna på Bruket och deras familjer.

Det fanss under många år två biografer i Norrahammar: Folkets Hus och Savoy. Det var Allan "Mutte" Pettersson som byggde Savoy. Han var också en skicklig mekaniker och konstruerade själv Savoys första projektor för 35 mm film. Projektorn finns i en liten "Savoyhörna" på museet.
 

Livet i Tabergsådalen

Skolbild
NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se