Fram till 1943 var Tabergsån gräns mellan Sandseryds och Barnarps socknar. Delningen av socknarna Norrahammar och Hovslätt medförde flera administrativa bekymmer bland annat för skolväsendet och sjukvården. 1971 inkorporerades de i Jönköpings kommun tillsammans med Månsarp och Taberg

De allra flesta som vuxit upp i dalen utmed Tabergsån har på ett eller annat sätt en relation till de industrier som varit verksamma här. Museets ambition är att ge en bild av hur dessa människor levde och bodde.
På "Bruket" tillverkades i början på 1900-talet stora mängder "hushållsgods" som de allra flesta av oss i vuxen ålder kommit kontakt med.

Du känner nog igen köksmiljön eller miljön i skolsalen som du ser på bilden ovan. Kanske har du blivit behandlad av en läkare med liknande utrustning som i museets "läkarmottagning".

I Axel Gunnessons återuppbyggda verkstad får du se de handverktyg han använde för att göra detaljrika intarsior ädelträ.

Ledningen på Norrahammars Bruk var föregångare inom personalvård. Redan i början på 1900-taletl byggde Bruket personalbostäder i Norrahammar och 1908 uppfördes ett varmbadhus på industriområdet. Det var till för arbetarna på Bruket och deras familjer.

Det fanss under många år två biografer i Norrahammar: Folkets Hus och Savoy. Det var Allan "Mutte" Pettersson som byggde Savoy. Han var också en skicklig mekaniker och konstruerade själv Savoys första projektor för 35 mm film. Projektorn finns i en liten "Savoyhörna" på museet.
 

Livet i Tabergsådalen

Skolbild
NHB 150 px

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
22 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår
Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 22 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over
 Christmas and New Year
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
22. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL 036 316621  / Ordförande 0703 793325
info@industrimuseet.se