Mail kollagemindre

Gör en utflykt till ett museum
som har något intressant för alla!

Vårt museum finns i Norrahammar i den södra delen av Jönköpings kommun. Här visar vi Norrahammars Bruks och samhällets utveckling från tiden då elektriciteten ännu inte kommit och fram till början på 1990-talet. 
   Museet omfattar 1.200 m² och visar arbetsmiljöer, ett kök, en skolsal från 1920-talet, hantverkarmiljöer, maskiner och bruksföremål och mycket, mycket mer.

Mängden föremål och bilder med anknytning till bygden är stort och unikt i sitt slag. Vi får dessutom ofta in nya produkter som har sitt ursprung från företagen i vår bygd.

Vill du och din förening besöka Industri- & Bygdemuseet i Norrahammar finns all information på vår Gruppresor
För gruppbesök har vi öppet året om!

Öppettider och inträde

April månad  lördagar 11 - 14
1 maj - 20 juni  Lördag - söndag kl 11 - 15
29 juni - 22 aug. Tisdag - söndag kl 10 - 16
28 aug. - 26 sept. Lördag - söndag kl 11 - 15
Oktober - april lördagar 11 - 14 Stängt över jul och nyår

Midsommarafton och midsommardagen stängt.
Gruppbesök mottages hela året!

Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

 

Opening hours and entry

April Saturdays 11 am - 14 pm
May 1 - June 20 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm
June 29 - Aug. 22 Tuesday - Sunday 10 am - 16 pm
Aug. 28 - Sept. 26 Saturday - Sunday 11 am - 15 pm

October - April Saturdays 11 am - 14 pm Closed over Christmas and New Year

Please note, that the museum is closed on Midsummer's Eve and Midsummer's Day.
Group visits are received throughout the year

Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

 

Öffnungszeiten und Eintritt

April Samstag 11 - 14
1. Mai - 20. Juni Samstag - Sonntag 11. - 15
29. Juni - 22. August Dienstag - Sonntag 10 - 16
28. August - 26. Sept. Samstag - Sonntag 11 - 15
Oktober - April Samstag 11 - 14
Über Weihnachten und Neujahr geschlossen

Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.
Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!

Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

 


Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar
TEL +46 36 316621  / +46 703 793325

info@industrimuseet.se

 

 

 

NHB 150 px